Nem teljesített ajánlásokTeljesített ajánlások20142015

Nem teljesített ajánlások

Az Fgytv. 36. § „(1) Ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület – a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét – legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével – nyilvánosságra hozza. A kézbesítési vélelemre tekintettel nyilvánosságra hozott ajánlások esetén, ha a kézbesítési vélelmet megdöntik, a békéltető testület haladéktalanul intézkedik a nyilvánosságra hozatal megszüntetéséről.”

A Budapesti Békéltető Testület által nyilvánosságra hozott, nem teljesített ajánlások ide kattintva tekinthetőek meg.

Teljesített ajánlások

A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény nem teszi ugyan kötelezővé az egyes testületek számára a teljesített ajánlások nyilvánosságra hozatalát, ugyanakkor a Budapesti Békéltető Testület úgy döntött, hogy mind a fogyasztók, mind a vállalkozások tájékoztatásának érdekében egyes ajánlásokat közzétesz honlapján, példaként szolgálva így más, együttműködő vállalkozásoknak is, elősegítve ezzel az alternatív vitarendezési fórum működésének hatékonyságát.